Druhy odpadů podle katalogu odpadů

Základní ceník zpracování odpadů společnosti APBB na rok 2023
Druhy odpadů podle katalogu odpadů CZK/t
Číslo Název
02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a výroby a zpracování potravy
02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 01 Kaly z praní a čištění – *
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv – *
02 01 06 Zvířecí trus, moč, a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku – *
02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
02 02 01 Kaly z praní a čištění – *
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – *
02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku – *
02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace – *
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – *
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku – *
02 04 Odpady z výroby cukru
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku – *
02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – *
02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku – *
02 06 Odpady z pekařské výroby cukrovinek
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – *
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku – *
02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin – *
02 07 02 Odpad z destilace lihovin – *
Odpad z destilace lihovin – v lahvích – *
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – *
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku – *
03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01 Odpadní kůra a korek – *
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 – *
03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky – *
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo – *
03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky – *
03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně povrchové vrstvy z mechanického čištění. – *
03 03 11 Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 03 10 – *
16 Odpady jinak neurčené
16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 – *
19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod – *
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky – *
19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 – *
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven – *
20 01 25 Jedlý olej a tuk – *
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – *
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 02 Odpad z tržišť – *

– *  cena na vyžádání u provozovatele bioplynové stanice