Název galerie č.1

Anaerobní digesce bioodpadu vytříděného ze směsného komunálního odpadu je v České republice zcela jedinečná, a proto testování a hodnocení vlivu této suroviny na kvalitu digestátu a případně též kompostu, vyrobeného z tohoto digestátu, je důležitým úkolem pro aplikovaný výzkum.

V průběhu provozování zařízení bylo zejména prokázáno, že při dodržení určitých technologických podmínek a vhodného složení surovinové skladby lze vyprodukovat jak digestát, tak i následný kompost, který vyhovuje všem existujícím legislativním požadavkům ČR na výstupnou kvalitu těchto typů výrobků, včetně obsahu rizikových látek a škodlivých mikroorganizmů. Pozitivní výsledky posloužily pro úřední certifikaci digestátu a průmyslového kompostu.