PŘEVZETÍ A VYUŽITÍ VŠECH ORGANICKÝCH ODPADŮ A VPŽP

Do našeho zařízení převezmeme Vaše odpady organického původu k ekologické konverzi za účelem výroby čisté a obnovitelné energie.

Vámi dodaný odpad / produkt zpracujeme v ojedinělém sofistikovaném zařízení, které je v souladu s veškerou platnou právní úpravou v České republice.

„S námi máte zelenou“

Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

A: výroba a úprava plynů
Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv

B: skladování a přeprava plynů

E: zvyšování a snižování tlaku plynů
Kompresní stanice
Regulační stanice plynu

F: rozvod plynů
Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí NTL, STL plynovody a Přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
Domovní plynovody na plynná paliva

G: spotřeba plynů spalováním

MONTÁŽE, OPRAVY, REVIZE A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

E2A: Zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Poradenská činnost v rámci technického provozu bioplynové stanice

Již několik let úspěšně provozujeme zařízení, které využívá konverzi organického odpadu na čistou energii. Našim společným cílem je eliminovat dosavadní znehodnocování organických odpadů, které lze v našem zařízení ekologicky využít za účelem výroby čisté a obnovitelné energie.

„Pojďme společně realizovat projekty, které mají smysl“

Poradenská činnost v rámci anaerobní fermentace

Náš profesionální tým má dlouholetou zkušenost s anaerobní fermentací. Cílem je vytvořit stabilní podmínky pro kvalitní a maximální využití energie, která se skrývá uvnitř organického odpadu.

„S maximálním úsilím dosáhneme maximálního výsledku“