Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

A: výroba a úprava plynů
Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv

B: skladování a přeprava plynů

E: zvyšování a snižování tlaku plynů
Kompresní stanice
Regulační stanice plynu

F: rozvod plynů
Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí NTL, STL plynovody a Přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
Domovní plynovody na plynná paliva

G: spotřeba plynů spalováním

MONTÁŽE, OPRAVY, REVIZE A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

E2A: Zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.