Poradenská činnost v rámci technického provozu bioplynové stanice

Již několik let úspěšně provozujeme zařízení, které využívá konverzi organického odpadu na čistou energii. Našim společným cílem je eliminovat dosavadní znehodnocování organických odpadů, které lze v našem zařízení ekologicky využít za účelem výroby čisté a obnovitelné energie.

„Pojďme společně realizovat projekty, které mají smysl“

Poradenská činnost v rámci anaerobní fermentace

Náš profesionální tým má dlouholetou zkušenost s anaerobní fermentací. Cílem je vytvořit stabilní podmínky pro kvalitní a maximální využití energie, která se skrývá uvnitř organického odpadu.

„S maximálním úsilím dosáhneme maximálního výsledku“