Types of waste according to the waste catalog


Types of waste according to the waste catalog
CZK/t
ČísloNázev
02Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a výroby a zpracování potravy
02 01Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 01Kaly z praní a čištění900
02 01 03Odpad rostlinných pletiv900
02 01 06Zvířecí trus, moč, a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku– *
02 02Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
02 02 01Kaly z praní a čištění900
02 02 02Odpad živočišných tkání2 000
02 02 03Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování1 500
02 02 04Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku900
02 03Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 01Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace900
02 03 04Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování600
02 03 05Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku900
02 04Odpady z výroby cukru
02 04 03Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku900
02 05Odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 01Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování1 000
02 05 02Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku900
02 06Odpady z pekařské výroby cukrovinek
02 06 01Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování700
02 06 03Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku900
02 07Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin900
02 07 02Odpad z destilace lihovin1 000
Odpad z destilace lihovin – v lahvích4 000
02 07 04Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování900
02 07 05Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku900
03Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01Odpadní kůra a korek– *
03 01 05Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04– *
03 03Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky– *
03 03 01Odpadní kůra a dřevo– *
03 03 07Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky– *
03 03 10Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně povrchové vrstvy z mechanického čištění.– *
03 03 11Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 03 10– *
16Odpady jinak neurčené
16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky
16 03 06Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05900
19 08Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 05Kaly z čištění komunálních odpadních vod900
19 08 09Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky1 000
19 08 12Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 111 000
19 08 14Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 131 000
20Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
20 01Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01
20 01 08Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven1 000
20 01 25Jedlý olej a tuk1 000
20 02Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01Biologicky rozložitelný odpad900
20 03Ostatní komunální odpady
20 03 02Odpad z tržišť1 000