Digestát

Organické hnojivo digestát je vysoce kvalitní a stabilizovaný produkt vzniklý anaerobní fermentací zhomogenizovaných bioodpadů rostlinného a živočišného původu v bioplynové stanice  ADOS Přibyšice.

Digestát  se používá jako tekuté organické hnojivo a obohacuje půdu humusovými látkami a rostlinnými živinami, které jsou nezbytné pro kvalitní tvorbu zemědělských plodin.

Stáhnout PDF

Kompost

Průmyslový kompost z kompostárny Přibyšice  je stabilizovaný produkt vzniklý aerobní fermentací zhomogenizovaných bioodpadů rostlinného a živočišného původu.

Průmyslový kompost se používá jako organické hnojivo a obohacuje půdu humusovými látkami a rostlinnými živinami. Zejména se kompost využívá ke hnojení zemědělských pozemků, při zakládání a hnojení zelinářských a ovocnářských zahrad a zelených ploch.

Stáhnout PDF

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity, které byly prokázány laboratorním rozborem. Rozborem bylo také prokázáno, že i další jakostní znaky digestátu a kompostu vyhovují způsobu jeho použití. Pro organická hnojiva má výrobce zajištěnou výstupní kontrolu a způsob výroby a její organizační zabezpečení dává předpoklad udržení kvality digestátu a kompostu podle podnikové normy.

Vysoká a zejména kvalitní agronomická účinnost organických hnojiv je známa řadu let a byla prověřena vegetačními zkouškami. Nakládání s digestátem a kompostem uvedené v příbalovém letáku je v souladu s nitrátovou legislativou a se správnou zemědělskou praxí.