Naše služby

PŘEVZETÍ A VYUŽITÍ VŠECH ORGANICKÝCH ODPADŮ A VPŽP

Do našeho zařízení převezmeme Vaše odpady organického původu k ekologické konverzi za účelem výroby čisté a obnovitelné energie. Vámi dodaný odpad / produkt zpracujeme v ojedinělém sofistikovaném zařízení, které je v souladu s veškerou platnou právní úpravou v České republice.

REVIZE A ZKOUŠKY VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Výroba a úprava plynů. Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv. Skladování a přeprava plynů. Zvyšování a snižování tlaku plynů. Kompresní stanice. Regulační stanice plynu. Rozvod plynů. Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí NTL, STL plynovody a Přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn. Domovní plynovody na plynná paliva spotřeba plynů spalováním.

MONTÁŽE, OPRAVY, REVIZE A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

PORADENSKÁ ČINNOST V RÁMCI TECHNICKÉHO PROVOZU BIOPLYNOVÉ STANICE

Již několik let úspěšně provozujeme zařízení, které využívá konverzi organického odpadu na čistou energii. Našim společným cílem je eliminovat dosavadní znehodnocování organických odpadů, které lze v našem zařízení ekologicky využít za účelem výroby čisté a obnovitelné energie.

PORADENSKÁ ČINNOST V RÁMCI ANAEROBNÍ FERMENTACE

Náš profesionální tým má dlouholetou zkušenost s anaerobní fermentací. Cílem je vytvořit stabilní podmínky pro kvalitní a maximální využití energie, která se skrývá uvnitř organického odpadu.