Přijímané odpady

Jednotlivé ceny jsou na vyžádání. Prosím kontaktuje nás prostřednictvím našeho e-mailu info@apbb.cz.

Číslo
Druhy odpadů podle katalogu odpadů
02
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a výroby a zpracování potravy
 • 02 01
  Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
  • 02 01 03
   Odpad rostlinných pletiv
  • 02 01 06
   Zvířecí trus, moč, a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
 • 02 02
  Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
  • 02 01 01
   Kaly z praní a čištění
  • 02 02 03
   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
  • 02 02 04
   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
 • 02 02 01
  Kaly z praní a čištění
 • 02 03
  Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
  • 02 03 01
   Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
  • 02 03 04
   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
  • 02 03 05
   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
 • 02 04
  Odpady z výroby cukru
  • 02 04 03
   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
 • 02 05
  Odpady z mlékárenského průmyslu
  • 02 05 01
   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
  • 02 05 02
   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
 • 02 05
  Odpady z mlékárenského průmyslu
 • 02 06
  Odpady z pekařské výroby cukrovinek
  • 02 06 01
   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
  • 02 06 03
   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
 • 02 07
  Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a výjimkou kávy, čaje a kakaa)
  • 02 07 01
   Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
  • 02 07 02
   Odpad z destilace lihovin
  • 02 07 02
   Odpad z destilace lihovin – v lahvích
  • 02 07 04
   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
  • 02 07 05
   Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
03
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
 • 03 01
  Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
  • 03 01 01
   Odpadní kůra a korek
  • 03 01 05
   Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
 • 03 03
  Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
  • 03 03 01
   Odpadní kůra a dřevo
  • 03 03 07
   Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
  • 03 03 10
   Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně povrchové vrstvy z mechanického čištění.
  • 03 03 11
   Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 03 10
 • 03 01
  Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
  • 03 01 01
   Odpadní kůra a korek
  • 03 01 05
   Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
 • 03 03
  Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
  • 03 03 01
   Odpadní kůra a dřevo
  • 03 03 07
   Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
  • 03 03 10
   Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně povrchové vrstvy z mechanického čištění.
  • 03 03 11
   Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 03 10
16
Odpady jinak neurčené
 • 16 03
  Vadné šarže a nepoužité výrobky
  • 16 03 06
   Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
19 08
Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
 • 19 08 05
  Kaly z čištění komunálních odpadních vod
 • 19 08 09
  Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky
 • 19 08 12
  Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
 • 20 01
  Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01
  • 20 01 08
   Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
  • 20 01 25
   Jedlý olej a tuk
 • 20 02
  Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
  • 20 02 01
   Biologicky rozložitelný odpad
 • 20 03
  Ostatní komunální odpady
  • 20 03 02
   Odpad z tržišť

- ceny na vyžádání u provozovatele bioplynové stanice