Produkty

Digestát

Organické hnojivo digestát je vysoce kvalitní a stabilizovaný produkt vzniklý anaerobní fermentací zhomogenizovaných bioodpadů rostlinného a živočišného původu v bioplynové stanice ADOS Přibyšice.

Digestát se používá jako tekuté organické hnojivo a obohacuje půdu humusovými látkami a rostlinnými živinami, které jsou nezbytné pro kvalitní tvorbu zemědělských plodin.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity, které byly prokázány laboratorním rozborem. Rozborem bylo také prokázáno, že i další jakostní znaky digestátu a kompostu vyhovují způsobu jeho použití. Pro organická hnojiva má výrobce zajištěnou výstupní kontrolu a způsob výroby a její organizační zabezpečení dává předpoklad udržení kvality digestátu a kompostu podle podnikové normy.

Vysoká a zejména kvalitní agronomická účinnost organických hnojiv je známa řadu let a byla prověřena vegetačními zkouškami. Nakládání s digestátem a kompostem uvedené v příbalovém letáku je v souladu s nitrátovou legislativou a se správnou zemědělskou praxí.

Kompost

Průmyslový kompost z kompostárny Přibyšice je stabilizovaný produkt vzniklý aerobní fermentací zhomogenizovaných bioodpadů rostlinného a živočišného původu.

Průmyslový kompost se používá jako organické hnojivo a obohacuje půdu humusovými látkami a rostlinnými živinami. Zejména se kompost využívá ke hnojení zemědělských pozemků, při zakládání a hnojení zelinářských a ovocnářských zahrad a zelených ploch.

Certifikáty ISO

Co do organického odpadu patří

 • odpady ze všech stravovacích zařízení (tzv. gastroodpad z domácností, jídelen, restaurací, hospod a jiné)
 • VPŽP 3. kategorie – masné a mléčné primární produkty, živočišné materiály
 • odpady ze supermarketů (ovoce, zelenina, pečivo, mléčné a masné výrobky a jiné odpady organického původu včetně obalového mat.)
 • tukové lapoly a jiné kapalné odpady organického původu
 • veškeré potraviny, které prošly záruční lhůtou

Tyto odpady mohou být i zatíženy

 • obaly od potravin, fólií, sáčky
 • tácky, kelímky, plastové příbory
 • párátka, špejle, provázky a jiné

Tyto odpady mohou být i zatíženy

 • ostatní směsný odpad neorganického původu
 • nebezpečný odpad
 • kovy (tzn. příbory a jiné kovové předměty, které jsou součástí kuchyňského zařízení)