a1.jpg

O společnosti

Vy máte odpady – my zajistíme řešení!

Anaerobic Power Biogas Benešov a.s.

Naší činností je konverze organického odpadu na energii a organické hnojivo!

Služby

  • Environmentálně šetrné a cenově výhodné zpracování vašich odpadů
  • Dlouhodobé řešení s přiměřenými náklady
  • Doplňkové služby podle požadavků zákazníka

Odpovědnost

  • Snížení produkce skleníkových plynů
  • Výroba obnovitelné energie a kvalitního organického hnojiva
  • Minimalizace ukládání organických látek na skládku

Proces

ADOS (Anaerobní Digesce Organického Substrátu) – moderní proces anaerobní digesce určený ke konverzi organických odpadů na obnovitelnou energii a organické hnojivo -probíhající v termofilních podmínkách

Bioplynová stanice v Přibyšicích na zpracování organického odpadu byla spuštěna počátkem roku 2009. Od této doby jsme ušli dlouhou cestu, kdy jsme nasbírali dostatek zkušeností a poznatků v sektoru nakládání a ekologické využívání odpadů. Tyto poznatky jsme přeměnili v profesionální nabídku našich služeb a právě ty Vám nyní nabízíme.

Bioplynových stanic je v Česku několik stovek, energetický zdroj společnosti Anaerobic Power Biogas Benešov a.s. (APBB) v Přibyšicích u Benešova se však vymyká. Jednak na rozdíl od většiny stanic nezpracovává zemědělské plodiny, ale organický odpad, který je využit a zpracován ve vlastní technologii společnosti APBB. Byť i odpadových bioplynových stanic existuje více, stále jsou poměrně raritní. A navíc se jedná o gastroodpad, který zbude z obědů a večeří obyvatel hlavního města a okolí.
Právě do APBB nyní vstoupil nový většinový vlastník, francouzská vodárensko-energetická skupina SUEZ. Ta oznámila, že nově drží 60 procent benešovské bioplynové stanice. Zbytek si ponechal původní majitel Cayan Holdings. Ten sídlí na Maltě, kořeny má však v arabském světě.
„Díky APBB SUEZ rozšiřuje svou nabídku služeb pro obce a průmysl v Česku a vytváří hodnotu v celém životním cyklu organického odpadu. Tato akvizice je plně v souladu se závazkem skupiny k využívání bioodpadu, stoprocentní zelené energie, která je vyráběna a distribuována lokálně,“ komentovala akvizici šéfka SUEZ Sabrina Soussanová. Globální skupina s 40 tisíci zaměstnanci a obratem ve výši devět miliard eur není v Česku nijak neznámá. Vlastní zde pět vodárenských společností, mezi nimi vodovody a kanalizace v Brně, Ostravě, Karlových Varech a právě v Benešově. V loňském roce došlo k prudkému růstu cen elektřiny, který se pozitivně odrazil do zisku prakticky všech výrobců elektřiny. APBB ročně vyrobí v průměru osm gigawatthodin elektřiny, což odpovídá spotřebě třítisícového města.